Certyfikaty

 

 

 

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ

 


W październiku 2003 nasza szkoła otrzymała z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ".

Program "Szkoła z klasą" przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program ten finansowany jest przez Agorę SA, wydawcę m.in. "Gazety Wyborczej".

"Szkoła z klasą" jest akcją społeczną dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Akcja ta ma na celu wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną i efektywną edukację, które podnoszą jednocześnie jej poziom. Pomysłodawcy akcji pragną oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej w szkołach, a także ożywiać współpracę szkół z ich środowiskiem lokalnym.

Akcja "Szkołę z klasą" rozpoczęła się 20 maja 2002 r. w momencie ogłoszenia jej manifestu w "Gazecie Wyborczej".

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

 1. Szkoła dobrze uczy każdego

 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie

 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat

 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości

 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
 6. Szkoła przygotowuje do przyszłości

Do każdej zasady organizatorzy przygotowali po kilka zadań. W sumie 30 zadań.

Każda ze szkół, która przystąpi do akcji ma za zadanie, w ciągu roku szkolnego, zrealizować sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym do każdej zasady "Szkoły z klasą"). Sprawozdania z ich realizacji szkoły przysyłają do sekretariatu akcji. Zaliczenie wszystkich sześciu wybranych przez szkołę zadań sprawi, że otrzyma ona tytuł "Szkoły z klasą".

Nasza szkoła przystąpiła do I edycji "Szkoły z klasą". Decyzję o przystąpieniu do niej podjęliśmy wspólnie - Rada Pedagogiczna i Samorząd Szkolny.

Postanowiliśmy zmierzyć się z wyzwaniem, jakim była realizacja sześciu zadań (po jednym z każdej zasady):

 1. Sprawdźmy, czego nauczyliśmy

 2. Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?

 3. Czy uczymy myśleć?

 4. Nasza mała i wielka ojczyzna

 5. Szkoła bez przemocy
 6. Uczniowie wchodzą do Europy

Wykonanie każdego zadania potwierdzone było sprawozdaniem przesyłanym drogą elektroniczną do sekretariatu akcji, gdzie specjaliści oceniali je. Wszystkie zadania pomyślnie zaliczyliśmy! Jesteśmy jedną
z 222 szkół w regionie, które otrzymały tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ". To bardzo zobowiązuje!

Pierwsza edycja "Szkoły z klasą" trwała od maja 2002r. do października 2003r. Wzięło w niej udział ponad 4,3 tys. szkół, z których 3118 zrealizowało wszystkie zadania i uzyskało tytuł "Szkoły z klasą". Uroczyste zakończenie I edycji odbyło się 20 października 2003r. w Pałacu Prezydenckim.

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DYSLEKTYKOM

 

 

Nasza szkoła trzykrotnie otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.

W I edycji za rok 2003/2004; w III edycji w roku 2006 i w edycji IV za lata 2008-2010 otrzymaliśmy certyfikat z wyróżnieniem.

Aby zasłużyć na taki tytuł, należy podejmować pewne działania; mianowicie:

 

 • uczniowie z dysleksją (potwierdzoną w opinii PPP) uczęszczają na zajęcia terapii pedagogicznej na terenie szkoły,

 • szkoła proponuje również różnorodne formy pomocy uczniom z ryzyka dysleksji (badania przesiewowe w klasach pierwszych Skalą Ryzyka Dysleksji, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, terapii pedagogicznej dla klas „0”),

 • w szkole znajdują się dwa gabinety przystosowane do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

 • nauczyciele na poszczególnych przedmiotach dostosowują wymagania do możliwości uczniów z dysleksją np. różnorodne metody nauczania (polisensoryczne), wydłużenie czasu wykonywania zadań, umożliwienie pisania prac na komputerze uczniom z dysgrafią, itp.),

 • szkoła dostrzega mocne strony uczniów z dysleksją (z sukcesami biorą udział w różnorodnych konkursach, przedstawieniach, projektach na terenie szkoły i poza nią),

 • szkoła aktywizuje rodziców uczniów z dysleksją (spotkania indywidualne z terapeutami, psychologami, logopedą; spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów klas I dotyczące nauki czytania i pisania w domu; akcje informacyjne dla rodziców na temat dysleksji),

 • dzielimy się z innymi placówkami swoim doświadczeniem w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się m.in. organizując międzyszkolny konkurs dla uczniów z dysleksją „Ortograficzne łamigłówki”, który cieszy się dużą popularnością wśród uczniów.

 

Galeria zdjęć