Pedagog Logopeda Terapia pedagogiczna Świetlica terapeutyczna

 

Świetlica terapeutyczna

 

Jeśli stwierdzisz, że Twoje dziecko:

-ma trudności adaptacyjne,

-prezentuje zachowania trudne,

-jest nadruchliwe,

-sprawia problemy wychowawcze w szkole i w domu,

-boi się szkoły, nie lubi jej,

-nie potrafi nawiązać dobrych relacji z rówieśnikami,

-ma kłopoty z podporządkowaniem się zasadom grupowym,

-rodzina przeżywa trudności, problemy

Służymy pomocą i poradą.

 

 

NASZA OFERTA

-zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu dla danej grupy,

-grupa socjoterapeutyczna liczy maksymalnie 10 osób,

-oferujemy pomoc i konsultacje psychologiczne- dla rodziców, uczniów, nauczycieli,

-prowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień- rozmowy, pogadanki, programy profilaktyczne ‘Cukierki’, ‘Parpusiaki’, ‘Spójrz Inaczej’.

Wszystkie formy pomocy odbywają się na terenie szkoły, są bezpłatne, nie potrzeba skierowania.

 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Uczniowie podczas zajęć nabywają umiejętności obcowania z innymi ludźmi (rówieśnikami). Grupa koleżeńska jest miejscem, w którym dziecko może zaspokoić swoje potrzeby psychiczne oraz przeżyć doświadczenia w kontaktach z innymi, co odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju osobowości. Na zajęciach uczeń odnosi sukcesy i niepowodzenia, dowiaduje się czy jest akceptowane, lubiane, doświadcza jak jego zachowania wpływają na innych i jak jest przez nich odbierane.

Stosunki z rówieśnikami cechuje równorzędność (inaczej niż kontakty z dorosłymi, którym dziecko jest podporządkowane), co sprzyja współpracy, działaniu w sposób bardziej spontaniczny i twórczy,    a tym samym – osobistemu rozwojowi.

Przez udział w życiu grupowym dokonuje się między jej uczestnikami, a otoczeniem ciągła wymiana informacji, doświadczeń, bodźców, rzeczy materialnych. Zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności obcowania z ludźmi uczą również dostrzegania i szanowania potrzeb otoczenia. Służy temu rozwijanie zdolności emocjonalnego wczuwania się i odczuwania emocji innych osób.

Proponowane ćwiczenia są związane z przynależnością do grupy, z regułami współżycia ze sobą, budowania udanych relacji z innymi, szukania możliwości emocjonalnego wsparcia. Grupa uczy się mówić o tym co czuje i czego potrzebuje od innych, stosuje formy grzecznościowe.

 

Polecane książki dla rodziców

Faber A, Mazlish E. ‘Jak mowić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły’, ‘Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci’, ‘Rodzeństwo bez rywalizacji’

Gordon T‘Wychowanie bez porażek’

Madrova E. ‘Spróbujcie być dzieckiem’

Eichelberger W. ‘Jak wychować szczęśliwe dzieci’

 

 

POLECANA STRONA

www.dziecinstwobezprzemocy.pl

 

Karta zgłoszenia

Galeria zdjęć